N
a spletu je ogromno podatkov, a na žalost so velikokrat razpršeni po več mestih in nedostopni v neki smiselni celoti. Za ročno zbiranje podatkov in organizacijo v smiselno celoto potrebujete veliko časa in truda. S pomočjo računalnika si lahko zadevo precej olajšamo.

Za vas zberemo podatke, jih obdelamo in vizualiziramo po vaših željah. S pomočjo spletnega pajka najprej podatke zberemo nato pa jih preko sistema za razvščanje in obdelavo podatkov ustrezno pripravimo.

Zbiranje podatkov:

  • Zbiranje podatkov s poljubnih virov na spletu
  • Izvoz v podatkovno obliko po vaših željah (CSV, tab ločeno besedilo, Excel, poljubna podatkovna baza)

Obdelava podatkov:

S pomočjo algoritmov strojnega učenja lahko računalnik naučimo razpoznavati zakonitosti v podatkih. To nam omogoča da lahko

  • ugotovimo kako so podatki med sabo odvisni
  • napovemo verjetnost nekih dogodkov
  • razvrščamo v skupine (npr. uporabnike)
  • izvedemo priporočilne sisteme,
  • opravljamo analize ipd.

Zbiranja in obdelava podatkov odkrivata nova znanja. Ta znanja lahko pomenijo konkurenčno prednost.

 mix-ideas-3

Nekaj primerov uporabe

data-analytics1Analiza konkurence

S pomočjo avtomatskega zbiranja podatkov ugotovite kaj nudi vaša konkurenca. Primerjajte prodajni program in cene.

Oglejte si primer enostavne analize cen otroških izdelkov

data-analytics1Analiza dobaviteljev

V kolikor vaši dobavitelji nudijo pregled prodajnega programa preko spleta, si lahko z ustrezno obdelavo podatkov zagotovite pregled nad cenami za posamezen artikel. To vam bo olajšalo odločitev pri katerem dobavitelju boste naročili izdelek.

data-analytics1Iskanje poslovnih priložnosti

Znotraj vaše tržne niše obstaja ogromno forumov, spletnih strani in drugih virov podatkov. S pomočjo zbiranja in analize teh podatkov lahko izveste kaj je novega na vašem področju – o čem se najbolj govori. To vam bo pomagalo pri prodajnih odločitvah.

data-analytics1Analiza podatkov v podjetju

V podjetjih je ogromno vsakodnevnih dogodkov. S pametnim zajemom, analizo in predstavitvijo dogodkov lahko ugotovimo kje so pomanjkljivosti v poslovnem in proizvodnjem procesu in jih poskušamo odpraviti. To nam lahko prinese konkurenčno prednost.